Combifunctie Onderhoudsmonteur / Infrawerker

FUNCTIE-EISEN

 • Minimaal LBO niveau, aangevuld met vakgerichte opleidingen
 • Basisvaardigheid VCA heeft de voorkeur
 • Beschikt over het diploma NEN 3140 keuren
 • Heeft voldoende kennis en ervaring in de utivoering van infrastructurele projecten
 • Is doortastend en kan zelfstandig werken en optreden
 • Beschikt over voldoende las-, constructie- en elektravaardigheden
 • Beschikt over voldoende organisatorische- en technische vaardigheden
 • Is innovatief en creatief, werkt oplossingsgericht en is kostenbewust
 • Heeft geen 9 tot 5 mentaliteit

STANDPLAATS

  Functie Onderhoudsmonteur (0,25 FTE): kantoor, magazijn en buitenopslag in Helmond
  Functie Infrawerker (0,75 FTE): mogelijk door het hele land

WERKZAAMHEDEN

  Functie Onderhoudsmonteur (0,25 FTE)
 • Ziet toe op het juiste gebruik van materieel, gereedschap en middelen
 • Verricht preventief en correctief onderhoud aan materieelstukken zoals stampers, trilplaten, aggregaten en elektrisch gereedschap

  Functie Infrawerker (0,75 FTE)
 • Verantwoordelijk voor efficiënte en adequate uitvoering van de werkzaamheden volgens de (besteks-) eisen en de aan hem gegeven instructies
 • Initieert activiteiten die nodig zijn om de zorg inzake de kwaliteit, milieu en betrouwbaarheid van zijn werk te waarborgen
 • Ziet toe op de inzet van het juiste materieel, gereedschap en middelen
 • Beheert de benodigde meet- en beproevingsapparatuur
 • Zorgt voor de naleving van de op zijn werk van toepassing zijnde projectplannen, procedures (werkvergunningen), voorschriften en instructies
 • Woont periodiek de maandelijkse toolbox-meeting bij
 • Assisteert bij visuele inspecties en controles
 • Meldt afwijkingen en bevindingen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en kosten volgens de vastgestelde procedure(s)
 • Draagt zorg voor de uitvoering van vastgestelde corrigerende en preventieve maatregelen
 • Maakt melding van ontstaan van meer-/minderwerk
 • Vult volgens de procedures de nodige HSE formulieren in
 • Leeft het HSE beleid van het bedrijf na. Organisatorische binding
 • Overlegt met de Buisleidinglegger / Monteur en Projectleider / Uitvoerder
 • Houdt contact met opdrachtgevers en autoriteiten met betrekking tot zijn projectdeel

PLAATS IN ORGANISATIE

  Functie Onderhoudsmonteur (0,25 FTE): rapporteert aan de Magazijnbeheerder
  Functie Infrawerker (0,75 FTE): assisteert de Buisleidinglegger / Monteur, rapporteert aan de Uitvoerder / Projectleider

Stagiaire Civiele Techniek

Functie-eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Doortastend en zelfstandig;
 • Voldoende leidinggevende, organisatorische en communicatieve vaardigheden;
 • Innovatief, creatief, oplossingsgericht, en kostenbewust;
 • Kennis van relevante HSE-zaken;
 • Kennis en ervaring met verschillende geautomatiseerde systemen.

Standplaats

 • Mogelijk door het hele land

Werkzaamheden

 • Beheert en coördineert alle organisatorische, personeels-, economische- en 
 technische projectzaken
 • Zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de overeengekomen en vastgelegde eisen met 
 de opdrachtgever
 • Verantwoordelijk voor zijn project(deel), stuurt de diverse functies aan en bepaalt 
 de gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Controleert samen met de Projectleider en Projectbegeleider de door het 
 Bedrijfsbureau opgestelde werkbegrotingen en past deze waarnodig in overleg met 
 het Bedrijfsbureau aan, projectplannen (incl. HSE) en planning als 
 projectverantwoordelijke
 • Inzetten van competent en vakkundig personeel
 • Beheer en bewaking van budget en de kostprijs inzake zijn project(deel)
 • Verantwoordelijk voor de projectadministratie, planning, voortgang en 
 kostenbewaking
 • Het evalueren van personeel, processen, toeleveranciers, onderaannemers, 
 eindevaluatie en nacalculatie
 • Coördineert regelmatig werkoverleg
 • Neemt periodiek deel aan het Bedrijfsoverleg
 • Het geven van instructies, het houden van toolbox-meetings en werkplekinspecties
 • Het rapporteren aan relevante afdelingen, incl. (bijna) ongevallen en 
 risicomeldingen
 • De inzet van goedgekeurd materiaal en gereedschap
 • Zorgt voor de juiste opslag, verwerking en afvoer van materiaal en (gevaarlijke) 
 afvalstoffen
 • Tekent werkuren en kilometerstaten van de medewerkers voor akkoord.

Plaats in organisatie

 • Rapporteert aan de Projectleider

Stagiaire Buizenlegger

Functie-eisen

 • Minimaal LBO niveau
 • Volgt passende vakgerichte opleidingen (Buizenlegger of Distributiemonteur Gas / Water)
 • Voldoende kennis en ervaring inzake de uitvoering van projecten
 • Doortastend en moet zelfstandig kunnen werken en optreden
 • Voldoende organisatorische- en technische vaardigheden
 • Innovatief en creatief zijn, oplossingsgericht werken en moet kostenbewust zijn
 • Voldoende kennis van in de uitvoering relevante HSE zaken
 • Van toepassing zijnde vakgerichte opleidingen.

Standplaats

 • Mogelijk door het hele land

Werkzaamheden

 • Initieert activiteiten die nodig zijn om de zorg inzake de kwaliteit, milieu en 
 betrouwbaarheid van zijn werk te waarborgen
 • Verantwoordelijk voor efficiënte en adequate uitvoering van de werkzaamheden volgens de (besteks-) eisen en de aan hem gegeven instructies
 • Ziet toe op de inzet van het juiste materieel, gereedschap en middelen
 • Beheert de benodigde meet- en beproevingsapparatuur
 • Zorgt voor de naleving van de op zijn werk van toepassing zijnde projectplannen, 
 procedures (werkvergunningen), voorschriften en instructies
 • Woont periodiek de maandelijkse toolbox-meeting bij
 • Assisteert bij visuele inspecties en controles
 • Meldt afwijkingen en bevindingen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en 
 kosten volgens de vastgestelde procedure(s)
 • Draagt zorg voor de uitvoering van vastgestelde corrigerende en preventieve 
 maatregelen
 • Maakt melding van ontstaan van meer-/minderwerk
 • Vult volgens de procedures de nodige HSE formulieren in
 • Leeft het HSE beleid van het bedrijf na.

Organisatorische binding
 • Overlegt met de Voorman / Uitvoerder.

Plaats in organisatie

 • Rapporteert aan de Projectleider