Bedrijfsprofiel

GW Leidingtechniek BV opereert in een markt waarin veiligheid en gezondheid steeds meer een rol van betekenis spelen. Dit staat in verband met het mogelijke gevaar van distributienetten zoals het gasvoorzieningssysteem, het maatschappelijk belang van opdrachtgevers, de bedrijfskosten samenhangend met verzuim en de toenemende aansprakelijkheid ten aanzien van incidenten. Maar ook onder druk van wet- en regelgeving en certificeringseisen is de aandacht voor veiligheid de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Een verdere stap in de toenemende aandacht voor veiligheid en gezondheid ligt in een structurele verbetering van de veiligheidscultuur. Een cultuur die verankerd zit en gedragen wordt door medewerkers. GW Leidingtechniek BV wil hoofdaannemer zijn van zowel bovengrondse- als ondergrondse infrastructuur, met een gezonde en transparante bedrijfsvoering en positieve bedrijfsresultaten. De organisatie is slagvaardig, betrouwbaar, flexibel en commercieel sterk. Op het gebied van innovatie is GW Leidingtechniek BV proactief en deelt ze kennis met opdrachtgevers.

Certificering

Kwaliteit in de bedrijfsvoering van een professionele organisatie moet worden bewaakt met een managementsysteem dat naar wens van de opdrachtgevers voldoet aan de wetgeving. GW Leidingtechniek BV beschikt over de nodige certificaten om aan deze wetgeving te voldoen: NEN EN ISO 9001, VCA ** en de CKB-regeling. Daarnaast heeft GW Leidingtechniek BV veel aandacht voor de milieuaspecten. GW Leidingtechniek BV beschikt over een uitgebreid veiligheidsmanagementsysteem en werkt voortdurend aan verdere ontwikkeling en optimalisatie met het oog op permanente verbetering van de veiligheids- en gezondheidsprestaties. Het uitdragen van veiligheid en gezondheid binnen de organisatie gebeurt door middel van overlegstructuren en toolboxmeetingen. Iedere medewerker van GW Leidingtechniek BV heeft hierin een specifieke eigen verantwoordelijkheid. Dit vereist een goede samenwerking en voortdurende inzet en betrokkenheid.

Voorwaarden en Certificaten

Algemene voorwaarden Algemene inkoop voorwaarden G-rekeningovereenkomst Certificaat: NEN-EN-ISO 9001 Certificaat: VCA** Certificaat: CKB Certificaat: ISO 14001 Certificaat: CO2 prestatieladder, niveau 3 Erkenning Ecabo Uittreksel Kamer van Koophandel (02-07-2018) Verklaring Belastingdienst (28-05-2018)